Algemene informatie

‘’Zorgen voor je naasten is zo vanzelfsprekend, het is wat je voor elkaar doet”, zegt Annelien Ellerman, coördinator Centrum Mantelzorg Waadhoeke.

Voor velen is het een taak die veel voldoening geeft maar het kan ook ( te) zwaar worden. En als die zorg voor een naaste door omstandigheden intensief en langdurig wordt, dan is dat van grote invloed op je leven. En daar kunnen de meesten wel wat hulp bij gebruiken. Of, op z’n minst: erkenning’’.

Waadhoeke telt zo’n 11.000 mantelzorgers. Sinds een jaar houdt Annelien Ellerman zich bij De Skûle Welzijn met deze groep bezig. Na een brede achtergrond in zorg en welzijn gaat ze er vol voor, want: ‘’Wij, welzijnswerkers, kunnen van grote betekenis zijn voor deze groeiende groep mensen. Mantelzorg geven heeft een enorme impact: behalve de enorme belasting die de mantelzorger kan gaan ervaren, kunnen ook familierelaties onder druk komen te staan. Want als jij degene bent die je oude moeder verzorgt omdat je er dichterbij woont dan je broers en zussen, dan kan er langzaamaan iets veranderen in de familiesystemen.

Wij als welzijnswerkers kunnen daarin van grote betekenis zijn. Preventie, dat is ons speerpunt. We organiseren thema-avonden, zorgen voor informatie en begeleiding. Doorgaans signaleert de wijkverpleegkundige of de arts, dat de mantelzorger wel wat hulp en aandacht kan gebruiken. Soms ook meldt de mantelzorger zichzelf, als het hem of haar te veel wordt. Een goed gesprek, informatie en duidelijkheid en als het even kan een vrijwilliger die zich voor wat langere tijd met de mantelzorger bezighoudt. Een klankbord, het hart luchten, wandelen, koffiedrinken… normale dingen waar mantelzorgers zelden om vragen. Met name als het om een echtpaar gaat waar de een de ander verzorgt, worden de problemen zelden uitgesproken in de vrienden- en familiekring. Want dan wordt degene die de zorg nodig heeft opeens een patiënt en veranderen de verhoudingen. En dus wordt er mooi weer gespeeld, uit respect en om zo gewoon mogelijk door te leven’’.

Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke probeert in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te komen met mantelzorgers en hen zoveel mogelijk voor te lichten en te steunen. Daarvoor moet mantelzorg herkend en bespreekbaar worden. ‘’En daar zetten we ons voor in. Samen met vrijwilligers zoeken we voor elke mantelzorger naar hulp en ondersteuning op maat. Zo kunnen we heel veel betekenen en dat maakt ons werk meer dan mooi’’.

Voor Algemene informatie neem contact op