Mantelzorg

Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke probeert in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te komen met mantelzorgers en hen zoveel mogelijk voor te lichten en te steunen. Daarvoor moet mantelzorg herkend en bespreekbaar worden. ‘’En daar zetten we ons voor in. Samen met vrijwilligers zoeken we voor elke mantelzorger naar hulp en ondersteuning op maat. Zo kunnen we heel veel betekenen en dat maakt ons werk meer dan mooi’’.

Algemene informatie
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Zorgen voor je naasten is zo vanzelfsprekend, het is wat je voor elkaar doet

Mantelzorgcafé plus
 • Waadhoeke

Ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid

Mantelzorgcompliment Harlingen
 • Harlingen

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving?

Respijtzorg
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Wat is respijtzorg? Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar […]

Gespreksgroepen
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Gespreksgroepen voor partners van iemand met dementie Zowel in Harlingen als in Waadhoeke worden deze gespreksgroepen regelmatig georganiseerd. De mantelzorgtaken voor iemand met dementie kunnen […]

Respijtweekend
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting. Criteria: minimaal acht uur […]

Jonge mantelzorgers
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Ben jij jonger dan 25 jaar en heb je iemand waarvoor je moet zorgen? Een broer, zus, vader of moeder? Of misschien wel een ander […]