Mantelzorgcompliment Harlingen

Gemeenten in Nederland hebben de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers die aan de voorwaarden voldoen kunnen daarom op aanvraag per jaar van de gemeente een mantelzorgcompliment krijgen. Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving? Gemeente Harlingen vindt de hulp die u verleent erg belangrijk en stelt een compliment van €100,00 ter beschikking.

Hoe werkt het?

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid , partner , vriend of kennis verzorgen. Gemeente Harlingen heeft gekozen voor een geldelijke waardering van € 100,00,- voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Jeugdige mantelzorgers (van 10 t/m 17 jaar) die aan de voorwaarden voldoen ontvangen het compliment in de vorm van een bioscoopbon. Het compliment is bedoeld voor mantelzorgers waarvan de zorgvrager in gemeente Harlingen woont en langer dan een half jaar en meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen.

Wat moet ik doen?

  • Het mantelzorg compliment kan tot en met 31 december van het lopende jaar worden aangevraagd.
  • Het bedrag van € 100.00 wordt een maand na aanvraag op uw rekening gestort.
  • De bioscoopbon wordt in de Week van de Mantelzorg.
  • Het mantelzorgcompliment wordt één keer per jaar uitgekeerd aan de mantelzorger (met een maximumvan één compliment per mantelzorger.)
  • De zorgvrager woont in gemeente Harlingen en de mantelzorger verleent langer dan zes maanden meer dan acht uren per week mantelzorg.
  • De mantelzorger verricht taken die de zorgvrager zelf niet meer kan doen. Dit betreft meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. De mantelzorger krijgt hier niet voor betaald.

Voor vragen mail naar steunpuntmantelzorgharlingen@connexa.nl of bel naar 0638180814

Voor Mantelzorgcompliment Harlingen neem contact op