Respijtzorg

Wat is respijtzorg? Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: u heeft dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week geen zorgtaken omdat degene voor wie u zorgt bijvoorbeeld naar een dagopvang gaat. Ook kan bijv. een vrijwilliger de zorg thuis tijdelijk even overnemen

Heeft u behoefte aan respijtzorg? Neem dan contact met ons via het contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Voor Respijtzorg neem contact op