Over ons

De Skûle was van oorsprong een kleine welzijnsorganisatie in het voormalige Franekeradeel. In juli 2017 werden de welzijnswerkers van de gemeente Harlingen overgeplaatst naar De Skûle. De voormalige Stichting Welzijn Middelsee droeg in hetzelfde jaar in januari al haar taken en medewerkers over aan De Skûle. De Skûle werd De Skûle Welzijn en kreeg een raad van toezicht in plaats van een bestuur. De directeur werd directeur-bestuurder. En zo veranderde stichting De Skûle met haar 8 medewerkers in de stichting De Skûle Welzijn met 34 medewerkers. De verandering binnen de organisatie viel samen met de totstandkoming van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke per januari 2018. De nieuwe gemeente betreft een samenvoeging van 4 voormalige gemeenten: ’t Bildt, Menameradeel, een stukje van Littenseradeel en Franekeradeel. De gemeenten Waadhoeke en Harlingen kunnen rekenen op een actieve welzijnsorganisatie met deskundige en gedreven medewerkers én een heleboel enthousiaste vrijwilligers, onder de bezielende leiding van directeur-bestuurder Joke Bandstra.

Connexa Welzijn-missie

Connexa bouwt samen met de gemeente Waadhoeke en Harlingen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet! Door inwoners, regionale partijen en vraagstukken aan elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk en ontstaat een samenleving waarin mensen samen- én zelfredzaam zijn. Waarin mensen in verbinding staan met hun omgeving en op hun eigen unieke manier kunnen meedoen. Zo werkt Connexa aan die mooie samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Connexa wil maatschappelijke en sociale waarden toevoegen aan de samenleving. De welzijnsdiensten worden geleverd in opdracht van de gemeente Waadhoeke en Harlingen. De Connexa sluit aan bij de vraagstukken uit het sociaal domein:

  • jeugd een goede start in het leven geven
  • voorkomen en verminderen van eenzaamheid en wederkerigheid stimuleren
  • voorkomen en verminderen van armoede
  • participatie, meedoen in de samenleving