Beleid en ANBI

Naam Stichting: Connexa,
RSINnr: 2998440
Welzijnsorganisatie in de gemeenten: Waadhoeke en Harlingen

Contactgegevens:

Connexa
Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Tel: 0517-393750 / 397800
info@deskule.nl

Locatie VWC Harlingen:
MFC “Het Vierkant”,
J. van Oldebarneveltstraat 2,
8862 BB Harlingen

Locatie Nieuw Zuid Harlingen:
Prinses Irenestraat 2,
8862 TL Harlingen

Locatie VWC Berlikum:
Hôfsleane 23,
Postcode: 9041 AK, Berlikum

Locatie Sint Annaparochie:
Ons huis,
Beuckelaerstraat 2
9076 DA Sint Annaparochie

Samenstelling Raad van Toezicht:
Mw B. de Jong (voorzitter)
Mw L. Mantel (lid)
Dhr S.Verlaan (lid)
Dhr. J. Algra (lid)
Directeur bestuurder: Mw. J.M.C. Bandstra

Beloningsbeleid: De leden van de Raad van Toezicht genieten een vergoeding voor gemaakte onkosten en een vacatie. Deze is vastgesteld in overeenstemming is met de honorering welke in het algemeen aan de stichting qua activiteiten vergelijkbare organisaties aan leden van een toezichthoudend orgaan worden toegekend. Deze is in ieder geval niet hoger dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoeding adviescolleges en commissies

Anbi publicaties:

Anbi publicatie 2023

Anbi publicatie 2022