Mantelzorgcafé plus

Mantelzorgcafé 

Het mantelzorgcafé is bedoeld als inloopmoment voor alle mantelzorgers, voor een kopje thee/koffie en een praatje (lotgenotencontact). Daarnaast worden er regelmatig gezellige activiteiten georganiseerd of wordt er een gastspreker uitgenodigd.

Mantelzorg café plus

Het mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Het mantelzorgcafé PLUS wordt vier keer per jaar georganiseerd waarbij een bepaald thema centraal staat.

Meer weten over het mantelzorgcafé PLUS?

Voor Mantelzorgcafé plus neem contact op