Missie

Onze missie

Connexa verbindt inwoners, regionale partijen en vraagstukken om samen een krachtig netwerk op te bouwen en te onderhouden. Wij dragen bij aan een samenleving waarin mensen zelf en samen redzaam zijn. Waarin mensen in verbinding staan met hun omgeving en op hun eigen unieke manier kunnen meedoen. Met elkaar bouwen wij aan de samenleving waarin iedereen van waarde is en ertoe doet.

Download het witboek Waadhoeke

Download het witboek Harlingen