Zaterdag 28 oktober Dag van de Armoede

Dag van de Armoede 2023

Ervaar armoede zelf in ons beleefhuis.

Zaterdag 28 oktober 2023

Van 10.00 uur – 14.00 uur

Locatie: MFC, t’ Beerdhuus, Georg van Saksenstraat 14 Sint Jacobiparochie en netwerkcentrum De Opstap Sint Jacobiparochie .

Programma van de “Dag van de Armoede” 2023

09.30 – 10.00 uur        Inloop met koffie en thee MFC

10.00 uur                    Plenaire opstart MFC Sint Jacobiparochie

Georg van Saksenstraat 14 9070 KG

10.30                           Lopen naar de Opstap

10.45 uur                    Start programma “Het Beleefhuis” in de Opstap.

12.15 uur                    Terug richting het MFC

12.30 uur                    Lunch MFC

13.00 uur                    Start informatiemarkt

14.00 uur                    Einde dag van de armoede

 

AANMELDEN kan via het mail adres:

dagvandearmoedewaadhoeke@gmail.com

 

Deze dag wordt georganiseerd door het Burger Collectief Armoedebestrijding (BCA)

Hieronder vallen:

Minima moestuintjes, Deelstations Waadhoeke, Waadhoeke voor elkaar in nood, Sinterklaas actie, Kledingbank, Boezemvriendinnen, Dierenvoedselbank, Kledingbank, Soep en zo, Minimacoach, Pakketten actie 0517/0518.

In samenwerking met

 • Ervaringsdeskundigen
 • Connexa
 • IDO Waadhoeke

Verder zijn bij deze dag betrokken:

Gemeente Waadhoeke

 • Stichting Present
 • NWC De Opstap

Deze dag wordt financieel ondersteund door:

 • Gemeente Waadhoeke
 • Connexa
 • IDO Waadhoeke
 • Protestantse Gemeente Franeker
 • Arme Kant Fryslân (onder voorbehoud)
 • Lions Club naam benoemen (onder voorbehoud)
 • Parochiele Caritas H. Jacobusparochie

Waarom deze dag.

De armoede in Nederland neemt toe en verdiept zich. De financiële zorgen nemen toe, de

afstand tussen arm en rijk neemt toe. Mensen die in armoede raken komen er steeds

moeilijker of helemaal niet meer uit. De onzekerheid en stress leiden tot grote problemen

bij mensen in armoede, ook binnen hun relaties en gezinnen. Veel mensen zijn zich niet

bewust wat armoede met je doet. Daarnaast zijn er betrokken inwoners in dorpen en

wijken op zoek naar manieren om de mensen in armoede te bereiken en hen te helpen.

Deelnemers ervaren hoe het is om in armoede te leven.

Waar loop je tegen aan en welke keuzes moet voortdurend gemaakt worden.

Deelnemers worden op de hoogte gebracht van de minima projecten in de gemeente

Waadhoeke zowel burgerinitiatieven als gemeentelijke maatregelingen.

Deelnemers worden uitgedaagd in hun eigen omgeving iets te doen voor deze doelgroep.

 

Doelgroep.

Bestuurders/vrijwilligers/leden van:

Kerken via het IDO Waadhoeke

Dorpsbelangen

Betrokken inwoners in wijken en dorpen

Betrokken professionals of bestuurders van verenigingen

 

Aansluitend is er een informatiemarkt met de volgende deelnemers:

 1. Deelstations Waadhoeke
 2. Stichting Present
 3. Schuldhulpmaatjes Waadhoeke
 4. Minima Moestuintjes
 5. Soep en Zo
 6. Pakkettenactie 0517/0518
 7. Kledingbank
 8. Voedselbank
 9. Sinterklaasactie
 10. Waadhoeke voor Elkaar in Nood
 11. Energiecoaches
 12. Stichting Leergeld
 13. Boezem Vriendinnen
 14. SOZAWE
 15. Sport en Cultuurfonds
 16. Dierenambulance / voedselbank
 17. Open Maaltijd
 18. De opstap
 19. Gebiedsteam Waadhoeke
 20. Connexa