ANWB AutoMaatje Waadhoeke en Harlingen zoekt: leuke mensen voor het leukste vrijwilligerswerk

Eind 2018 startte Connexa, voormalig De Skûle Welzijn, met ANWB AutoMaatje: een prestigieus project dat ontwikkeld is door de ANWB en werd ondergebracht bij welzijnsorganisaties door heel Nederland. Wie om welke reden dan ook geen vervoer heeft, waardoor deelname aan het sociale leven in het gedrang komt en eenzaamheid dreigt, kan een beroep doen op de vrijwilligers/chauffeurs van AutoMaatje. Tegen een vergoeding van 35 cent per kilometer brengen de vrijwilligers in hun eigen auto hun passagiers naar het ziekenhuis, de kapper, de supermarkt of naar een koffieochtendje bij de familie. Zo nodig begeleiden ze hen tot in de wachtkamer, of helpen ze met boodschappen inladen. De organisatie en coördinatie in Waadhoeke en Harlingen is in handen van projectleider Mia Bonnema. Zij zag ‘’haar’’ AutoMaatje uitgroeien tot een hoog gewaardeerd dienstverlenend project dat duizenden autoritten realiseerde. Samen met de zogenaamde matchmakers, de vrijwilligers achter de telefoon die de match tussen aanvrager en uitvoerder tot stand brengen, regelde AutoMaatje in 2022 maar liefst 1763 ritten. In de eerste 4 maanden van 2023 staat de teller al weer op 876 ritten. Maar…er is één probleem.

Mia Bonnema: ‘’We moeten tegenwoordig wel eens “nee” verkopen en dat kan natuurlijk niet. Met name in en om de stad Franeker is het druk en kunnen we wel een paar extra vrijwillige chauffeurs gebruiken.”

 

Mia Bonnema zoekt nieuwe vrijwilligers die in hun eigen auto mensen ontzorgen en gelukkig maken. ‘’En méér: als we zelf mobiel zijn of familie om ons heen hebben die ons daarbij helpt,  kunnen we ons moeilijk voorstellen hoe het is als we daarvan verstoken zijn. Dan kom je gewoon de deur niet uit, stelt je sociale leven niet zoveel meer voor, zit je altijd in de stress over hoe je naar de dokter, de winkel, de kapper, laat staan naar een verjaardag kunt. Eenzaamheid ligt op de loer en dat willen we niet als samenleving. De vrijwilligers van AutoMaatje spelen daarbij een hele belangrijke rol. Juist omdat het plaatsgenoten zijn, mensen uit de buurt, voelt het vertrouwd en is de drempel om om hulp te vragen laag. De vrijwilligers komen met regelmaat bij elkaar, hebben een team van matchmakers waar ze op terug kunnen vallen en ervaren hun ‘’werk’’ als heel plezierig en zinvol.”

 

Wie zijn die vrijwilligers van AutoMaatje? Mia Bonnema: ‘’Dat zijn veelal gepensioneerden die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en daarvoor een aantal uren per week beschikbaar stellen.  Maar ook mensen wiens kinderen net de deur uit zijn en een zee van tijd over hebben. En mensen zonder vast werk, die toch graag bezig zijn en een steentje willen bijdragen. Onze groep vrijwilligers is heel divers, maar ze hebben één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk hele leuke mensen met oog voor de ouderen, zwakkeren en anderen die op de een of andere manier hulp nodig hebben. En van die leuke mensen zoeken we er méér, voor het leukste vrijwilligerswerk dat je je maar kunt bedenken.’’

 

Wie zin heeft om zich aan te sluiten bij een club leuke mensen en het leven van plaatsgenoten leuker wil maken: neem contact op met ANWB Automaatje Waadhoeke en Harlingen via Connexa: tel:  06-18422894, elke werkdag van 9 tot 12 uur.