Woensdagavond 10 mei Mantelzorgcafé PLUS

Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke/ Harlingen organiseert op woensdagavond 10 mei een
Mantelzorgcafé PLUS, met als thema Positieve gezondheid.
Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, zoals een depressie, angsten, eetstoornis, autisme of verslaving. In een informele sfeer kunnen ervaringen en tips uitgewisseld worden.

Positieve gezondheid, wat is het eigenlijk? Misschien heeft u er al eens van gehoord. De kans is groot, want het idee wordt door steeds meer mensen omarmd. Het gaat erom dat we op een andere manier naar onze gezondheid kijken. Dat we het accent niet leggen op de ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Wat is voor jou belangrijk om te kunnen (blijven) doen, om je gezond te voelen en wat heb je daarvoor nodig?

Deze avond wordt begeleid door Sietske van der Weg (familie ervaringsdeskundige GGZ Friesland) en een consulent van het Centrum Mantelzorg.
Locatie: gebouw De Skûle, Godsacker 35 in Franeker.
(Vervoer een probleem? Wij denken graag mee!)
Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aanvang vanaf 18.45 uur. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

 

Aanmelden voor deze avond is verplicht, opgave tot en met 5 mei.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Annelien Ellerman van
Centrum Mantelzorg Waadhoeke. Connexa, 0517- 393750 of 06-43003384
annelien@connexa.nl