Nieuwe activiteitenflyer van de Doarpskeamer voor de maand Oktober