Meedenker gezocht

We worden met elkaar ouder dan vroeger, dat is goed nieuws. Vaak ook nog eens op een gezonde manier.. Met het ouder worden neemt de kans op ziekte ook toe, dat is de keerzijde van het langere leven. De verwachting is dat 1 op de 4/5 personen te maken gaat krijgen met dementie. Zijn wij als Waadhoeke hier op voorbereid? Zijn er voldoende plekken waar antwoorden op vragen te krijgen zijn, voldoende op de ziekte afgestemde mogelijkheden om aan de samenleving mee te kunnen blijven doen? Hebben we voldoende oog voor de mensen uit het netwerk en de mantelzorgers? Allemaal vragen die spelen doordat de ziekte dementie op veel aspecten van het leven zijn weerslag heeft.

Hoe mooi is het als we als samenleving meer oog hebben voor deze mensen. Maar hoe doen we dat?

Wat is nodig?                                                                                                                                                             Connexa, de welzijnsorganisatie in Waadhoeke, wil graag met mensen nadenken over mogelijke oplossingen. Om allerlei gedachte te bundelen en richting te geven aan dit vraagstuk zijn we opzoek naar mensen die in een groep mee willen denken over de toekomst om Waadhoeker dementievriendelijk te laten zijn.

 

Hebt u ervaring/interesse in dit onderwerp, door privéomstandigheden, vanuit levenservaring, beroepsmatig en vindt u het leuk om mee te denken neem dan contact op met:

Corien van stam

06 1751 8765

corien@connexa.nl