Opstap(je)

Jonge kinderen leren spelenderwijs van mensen om hen heen. Van hun eigen vader en moeder het meest! Met spelend leren thuis, helpt u uw kind een goede start te maken op de basisschool. Wij kunnen u daarbij helpen met de programma’s Opstapje / Opstap.

Opstapje

Opstapje is een thuisprogramma voor  kinderen van 2-4 jaar. Dit helpt kinderen met een betere start op de basisschool. Ouders leren hoe zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren met spelletjes en voorleesboeken.

De ouder wordt thuis (twee)wekelijks bezocht door een vrijwilliger. Zij begeleidt de ouder bij het uitvoeren van de speelse activiteiten met haar kind. Daarbij gebruikt ze werkmaterialen die aansluiten bij de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben voor een goede start in groep 1.

Vindt u het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool? Doen dan mee! Opstapje duurt minimaal 3 maanden tot maximaal 2 jaar en er zijn geen kosten aan verbonden!

Opstap 

Opstap is een thuisprogramma voor kinderen van 4-6 jaar. Dit helpt kinderen gemakkelijker te leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Daarbij leer je als ouder veel over de ontwikkeling van je kind en over opvoeden.

De Stapbegeleidster neemt materialen en boekjes mee die u nodig heeft en legt deze ook uit. Het materiaal is afgestemd op de ontwikkeling van je kind. De manier waarop je omgaat met  je kind, heeft veel invloed op de ontwikkeling van je kind. Als je bijvoorbeeld veel gesprekjes met elkaar hebt, leert je kind beter praten. Met Opstap krijg je tools en tips hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Vindt u het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het leren, lezen, schrijven en rekenen op school? En wilt u elke dag 20 minuten met uw kind spelen en leren? Doe dan mee aan Opstap.

Opstap duurt minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het belangrijkste bij de Stapprogramma’s is dat je kind op een speelse manier leert en dat je kind dit van jou als ouder leert.

Aanmelden Opstap / Opstapje
Gezinnen kunnen zichzelf aanmelden. Ook verwijzers (zoals de peuterspeelzaal, kleuterjuf/-meester, arts van het consultatiebureau etc.) kunnen – in overleg met het gezin –  een kind aanmelden.

  • Is jouw kind tussen de 2 en 4 jaar?
  • Vind jij het belangrijk om jouw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool?
  • Vindt jouw peuter taal moeilijk?
  • Vind jij voorlezen moeilijk?
  • Wil jij elke dag ongeveer 15 minuten samen met je kind spelen en/of lezen?
  • Woont jouw gezin in Harlingen, Midlum en Wijnaldum?

Ben je enthousiast, meld je dan zelf aan of meld een gezin aan (verwijzer). Wil je eerst meer weten over het stapprogramma, neem dan contact op met Sytske Hilde Postma (coördinator) via 06-43003396 of sytskehilde@connexa.nl

Opstap(je) Harlingen vindt het belangrijk dat de spelbegeleidster (vrijwilligers):

  • ervaring hebben met kinderen;
  • enthousiast zijn over (voor)lezen & spelend leren;
  • geïnteresseerd zijn in mensen met andere achtergronden en culturen.

Voor Opstap(je) neem contact op