Algemene informatie

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders) maken in Nederland kennis met een cultuur, taal en regelgeving die ze niet of nog niet helemaal kennen. Steunpunt statushouders in de gemeente Waadhoeke en Harlingen biedt hen maatschappelijke begeleiding en maken hen wegwijs in de lokale samenleving. We ondersteunen nieuwkomers met behulp van beroepskrachten en vrijwilligers vanaf het moment dat zij in Waadhoeke en Harlingen als eerste gemeente van vestiging verblijven voor maximaal 18 maanden. Samen met vrijwilligers maken we ze wegwijs in de lokale gemeenschap en bieden we ondersteuning bij de inschrijving in de gemeente, het huurcontract, de uitkering, nutsvoorzieningen, de inrichting van een woning, het leren kennen van de maatschappelijke voorzieningen in Waadhoeke en Harlingen en het leren leggen van contacten met relevante voorzieningen en instanties. Deze begeleiding van statushouders is gemiddeld 18 maanden. Daarna neemt Humanitas de begeleiding over.

 

Voor Algemene informatie neem contact op