Algemene informatie

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders) maken in Nederland kennis met een cultuur, taal en regelgeving die ze niet of nog niet helemaal kennen. De steunpunten statushouders in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen biedt hen maatschappelijke begeleiding en maken hen wegwijs in de lokale samenleving. We ondersteunen statushouders gedurende anderhalf jaar van af het moment dat zij in de gemeente Harlingen of Waadhoeke komen wonen. Dit gebeurt door vrijwilligers welke worden aangestuurd door beroepskrachten.

Statushouders worden wegwijs gemaakt in de lokale gemeenschap en er word ondersteuning geboden bij de inschrijving in de gemeente, het huurcontract, de uitkering, nutsvoorzieningen en de inrichting van een woning. Ze worden wegwijs gemaakt bij alle  maatschappelijke voorzieningen in Waadhoeke en Harlingen en het leren leggen van contacten met relevante voorzieningen en instanties. Wanneer de begeleiding vanuit Connexa stopt, wordt deze overgenomen door Humanitas.

 

Voor Algemene informatie neem contact op