De ontmoetingsplekken

Gemeente Waadhoeke

Matties
Gezien de signalen dat er voor jongeren met een beperking op sociaal gebied weinig tot niets wordt georganiseerd heeft het jongerenwerk speciaal voor hen een avond in De Skûle om samen te chillen.

Het doel van de Matties vriendenkring is om jonge mensen te stimuleren sociale contacten op te bouwen buiten het hulpverleningskader, en een realistischer beeld te ontwikkelen van het verloop van sociale contacten en de eigen rol daarin. Tegelijkertijd ervaren de jongeren het uitgaan op een laagdrempelige manier.

Na verloop van tijd kan de drempel naar gewone verenigingen of activiteiten hierdoor lager worden: de jongeren stimuleren elkaar daarin. Uiteindelijk breiden de deelnemers niet alleen hun sociale netwerk uit, maar oefenen zij ook met allerlei sociale vaardigheden en kunnen zij ervaringen uitwisselen over woon-, werk- en leefsituaties.

Matties vriendenkring richt zich vooral op jonge mensen met een beperking. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een psychische stoornis, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en / of stoornis in het autistische spectrum. Leeftijdsindicatie van 14 – 25 jaar.

De Matties komen samen op vrijdagavond (19.00 tot 22.00) bij de Skûle aan de Godsacker 35 in Franeker.

Voor meer info over de Matties kun je contact opnemen met Bianca Jellema 06-34486467 of bianca@connexa.nl

Gemeente Harlingen

Huiswerkuur(tjes)
Iedere woensdag van 14:00 tot 17:00 kun je in MFC het Vierkant je huiswerk komen maken.

Jongerencafé
Twee keer per week zijn we open:
Op donderdagavond (19.30 tot 22.00) en op vrijdagmiddag (14.00 tot 17.00). Bij genoeg vrijwilligers is het ook 1x per 2 weken op zondag (14.00 tot 17.00) open.
Het Jongerencafé is een alcoholvrij café voor jeugd van 13-23 jaar, waar zij elkaar kunnen ontmoeten, spelletjes kunnen doen, film kunnen kijken, darten, poolen. Het Jongerencafé is in de kelder van het MFC het Vierkant, de ingang is aan de zijkant bij de skatebaan.

Music night
Elke derde dinsdag van de maand van 20:00 tot 22:00 is er een Open Podium in het Jongerencafé, met jamsessie en karaoke. Wil je meespelen of meezingen, kom vooral langs en neem je instrument mee als je dat hebt. Er staat een backline met drumstel en versterkers.

Sport en Spel
We bieden op vrijdagmiddag de mogelijkheid van 14 tot 15 uur te sporten in de sporthal van MFC het Vierkant. Jongeren gaan zelf bezig met allerlei sporten, zoals voetbal, unihockey en freerunning. Heb je zin om mee te doen of zelf ideeën; kom langs!

Voor De ontmoetingsplekken neem contact op