De ontmoetingsplekken

Gemeente Waadhoeke

Matties
Matties vriendenkring richt zich vooral op jonge mensen (tussen de 14-25 jaar) met een beperking. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een psychische stoornis, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en / of stoornis in het autistische spectrum.

Het doel van de Matties vriendenkring is om jonge mensen te stimuleren sociale contacten op te bouwen buiten het hulpverleningskader, en een realistischer beeld te ontwikkelen van het verloop van sociale contacten en de eigen rol daarin. Tegelijkertijd ervaren de jongeren het uitgaan op een laagdrempelige manier.

Na verloop van tijd kan de drempel naar gewone verenigingen of activiteiten hierdoor lager worden: de jongeren stimuleren elkaar daarin. Uiteindelijk breiden de deelnemers niet alleen hun sociale netwerk uit, maar oefenen zij ook met allerlei sociale vaardigheden en kunnen zij ervaringen uitwisselen over woon-, werk- en leefsituaties.

De Matties komen samen op vrijdagavond (19.00 tot 22.00) bij de Skûle aan de Godsacker 35 in Franeker.

Voor meer info over de Matties kun je contact opnemen met Bianca Jellema 06-34486467 of bianca@connexa.nl

Jeugdhonk sint Anna parochie

t’ Honk in St. Annaparochie is een plek voor jongeren om te ontmoeten, chillen of in actie te komen. Jongeren moeten al zoveel en wij willen ze een plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. In ’t Honk kunnen jongeren ‘chillen’, praten met leeftijdsgenoten, poolen, darten, muziek draaien of een potje gamen op een groot scherm.

Vanuit het jongerenwerk maken we contact te maken met de jongeren en bieden hen een luisterend oor. Daarnaast proberen we jongeren op een positieve manier tot actie aan te zetten en te stimuleren. Jongeren kunnen aansluiten bij verschillende activiteiten dat het jongerenwerk te bieden heeft. T’ Honk is elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag open van 1500-1700.

Voor meer info over de het jeugdhonk Sint Annaparochie kun je contact opnemen met Barry Bergsma 0618422839

Of barry@connexa.nl

Gemeente Harlingen

Huiswerkuur(tjes)
Iedere woensdag van 14:00 tot 17:00 kun je in MFC het Vierkant je huiswerk komen maken.

Jongerencafé
Twee keer per week zijn we open:
Op donderdagavond (19.30 tot 22.00) en op vrijdagmiddag (14.00 tot 17.00). Bij genoeg vrijwilligers is het ook 1x per 2 weken op zondag (14.00 tot 17.00) open.
Het Jongerencafé is een alcoholvrij café voor jeugd van 13-23 jaar, waar zij elkaar kunnen ontmoeten, spelletjes kunnen doen, film kunnen kijken, darten, poolen. Het Jongerencafé is in de kelder van het MFC het Vierkant, de ingang is aan de zijkant bij de skatebaan.

Music night
Elke derde dinsdag van de maand van 20:00 tot 22:00 is er een Open Podium in het Jongerencafé, met jamsessie en karaoke. Wil je meespelen of meezingen, kom vooral langs en neem je instrument mee als je dat hebt. Er staat een backline met drumstel en versterkers.

Sport en Spel
We bieden op vrijdagmiddag de mogelijkheid van 14 tot 15 uur te sporten in de sporthal van MFC het Vierkant. Jongeren gaan zelf bezig met allerlei sporten, zoals voetbal, unihockey en freerunning. Heb je zin om mee te doen of zelf ideeën; kom langs!

Voor De ontmoetingsplekken neem contact op