Harlingen

Algemene informatie
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Zorgen voor je naasten is zo vanzelfsprekend, het is wat je voor elkaar doet

Mantelzorgcompliment Harlingen
 • Harlingen

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving?

Respijtzorg
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Wat is respijtzorg? Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar […]

Gespreksgroepen
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Gespreksgroepen voor partners van iemand met dementie Zowel in Harlingen als in Waadhoeke worden deze gespreksgroepen regelmatig georganiseerd. De mantelzorgtaken voor iemand met dementie kunnen […]

Respijtweekend
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting. Criteria: minimaal acht uur […]

Algemene informatie
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders) maken in Nederland kennis met een cultuur, taal en regelgeving die ze niet of nog niet helemaal kennen. […]

Steunpunt Harlingen
 • Harlingen

Spreekuur Harlingen (steunpunt statushouders Harlingen) Wekelijks organiseren we een spreekuur voor informatie en hulp. Dit dient als verlengstuk van de maatschappelijke begeleiding. Statushouders hebben specifieke […]

Onze jongerenwerkers
 • Harlingen
 • Waadhoeke

De jongerenwerkers van Connexa zijn er voor iedere jongere tussen 10 en 24 jaar oud in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. We zijn daar waar […]

De ontmoetingsplekken
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke Matties Matties vriendenkring richt zich vooral op jonge mensen (tussen de 14-25 jaar) met een beperking. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan […]

Jonge mantelzorgers
 • Harlingen
 • Waadhoeke

Ben jij jonger dan 25 jaar en heb je iemand waarvoor je moet zorgen? Een broer, zus, vader of moeder? Of misschien wel een ander […]