De welzijnsorganisatie De Skûle Welzijn veranderd van naam.

Er komt een nieuwe naam voor de welzijnsorganisatie De Skûle Welzijn, gevestigd in de gemeentes Waadhoeke en Harlingen. Samen met de medewerkers en vrijwilligers van De Skûle Welzijn, inwoners van Waadhoeke en Harlingen en andere betrokkenen zal er een nieuwe naam worden bedacht. Vanaf 9 november tot en met 1 december zal er een mogelijkheid zijn om een suggestie voor een nieuwe naam door te geven via de website (deskule.nl).

De welzijnsorganisatie is op 26 november in 1970 ontstaan en is begonnen in Franeker. In 2017 werden de welzijnswerkers van de gemeente Harlingen en de taken en medewerkers van de voormalige Stichting Welzijn Middelsee overgedragen naar De Skûle, gelegen in het voormalige Franekeradeel. Vanaf dan gaat de organisatie verder onder de naam De Skûle Welzijn. In 2018 valt Franekeradeel onder een nieuwe gemeente, namelijk gemeente Waadhoeke. De Skûle Welzijn is van nu af aan werkzaam in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke.

Vanwege deze uitbreiding van de organisatie omvat naam De Skûle Welzijn niet meer alle werkzaamheden en onderdelen die De Skûle Welzijn heeft. De organisatie zal samen met haar medewerkers, vrijwilligers en andere belanghebbende een nieuwe naam bedenken. Daarmee zal er een einde komen aan de huidige naam en zal deze plaats maken voor een meer passende naam.

Suggestie doorgeven