Bijeenkomst psychische kwetsbaarheid en vooroordelen in de Doarpskeamer.

Op psychische kwetsbaarheid rust vaak nog een taboe en het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien. Vooroordelen en stigma belemmeren het herstel en maken meedoen en hulp vragen niet vanzelfsprekend. Op dinsdag 15 november van 15.00-17.00 uur organiseert de afdeling Rijk van Ervaring van Stichting Stjoer een interactieve bijeenkomst over psychische kwetsbaarheden en vooroordelen in de Doarpskeamer in de bibliotheek van Sint Annaparochie. Mensen die zelf psychische klachten ervaren, naasten, hulpverleners en andere geïnteresseerden krijgen in deze bijeenkomst meer inzicht in welke invloed vooroordelen hebben op iemand met een psychische kwetsbaarheid. Inzicht in psychische problemen kan vooroordelen bij mensen zelf, naasten en professionals en andere betrokkenen verminderen en ervoor zorgen dat mensen weer mee kunnen doen. Deze inspirerende bijeenkomst wordt ingevuld door Coby de Vries, HBO afgestudeerd Ervaringsdeskundige en Annemarie de Vries (42), die haar ervaringen over haar leven met angst- en dwangklachten deelt. We gaan graag het gesprek met u aan. Voor meer informatie dan kunt u contact opnemen met Coby de Vries cdevries@stjoer.frl 06-247 400 96.

 

De Doarpskeamer is iedere dinsdagmiddag geopend van 15.00 tot 17. 00 uur. En is een samenwerking tussen De Biblotheek, De Skûle Welzijn en Stjoer.