Een geslaagde ‘Dag van de Vrijwilliger’

Afgelopen donderdag 7 december wat het de nationale Dag van de Vrijwilliger. Voor ons als organisatie was dit dé gelegenheid om alle Connexa vrijwilligers uit te nodigen voor een gezellig samenzijn op twee van onze locaties. Als blijk van waardering voor hun inzet heeft iedere vrijwilliger die dag zijn of haar kerstattentie in ontvangst mogen nemen.

Vrijwilligers zijn voor Connexa de ruggengraat van ons welzijnswerk en samen maken we het verschil. In het afgelopen jaar hebben alle vrijwilligers met liefde hun tijd en energie geïnvesteerd in activiteiten ten behoeve van de inwoners van gemeente Waadhoeke en/of Harlingen. Zij hebben door hun vrijwilligerswerk momenten gecreëerd waarin mensen zorgen konden delen, gezelligheid en vriendschap konden ervaren, hun favoriete spellen of hobby’s konden beoefenen, en hulp konden ontvangen bij diverse zaken, zoals mobiliteit en regelgeving.

Onze vrijwilligers hebben de Mienskip versterkt en met hun inspanningen hebben we samen hoop gebracht in donkere tijden, glimlachen op gezichten getoverd en steun geboden aan degenen die dat het meest nodig hadden.